Det är vi som försäkrar Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har ett eget försäkringsbolag och vi heter Försäkrings AB Göta Lejon. Vi försäkrar stadens tillgångar och verksamheter, bland annat byggnader, elever i stadens skolor, stadens motorfordon och spårvagnar. 

Förebyggande arbete

I Göteborgs Stad har alla medarbetare ansvar för säkerheten. Är du verksamhetsansvarig? Då har du också ansvar för att det bedrivs ett aktivt förebyggande säkerhetsarbete. Göta Lejon har uppdraget att hjälpa dig att förebygga skador genom information och rådgivning. Läs mer om Göta Lejon och hur vi arbetar.

Foto: Matilda Karlsson

 


 

 

 

Vänd dig direkt till den förvaltning/bolag du ställer krav på!

Har du råkat ut för en olycka och funderar på om det som hänt dig faller inom ramen för Göteborgs Stads ansvarsområde så kan du få din sak prövad.

Kontakta alltid den som kravet ska ställas till. Alltså ska du inte höra av dig till oss på Göta Lejon.
Läs mer.

 

 

 

Har det inträffat en skada?

För att snabbast möjligt få hjälp vill vi att du anmäler den på rätt sätt och hur du gör beror på vad som har hänt. 

Det finns flera olika sätt att anmäla skadan beroende på hur stor skadan är och om det rör sig om person- eller egendomsskador. Läs mer.


 

Nyheter

Göteborgs Stad säkerhetspolicy

Göteborgs Stad har fått en ny säkerhetspolicy. Kopplat till policyn finns också riktlinjer för exempelvis systematiskt brandskydd och informationssäkerhet. Här kan du läsa säkerhetspolicyn (pdf) i dess helhet.

Försäkringspolicy för Göteborgs Stad

Kommunfullmäktige har antagit en särskild försäkringspolicy, "Försäkringspolicy för Göteborgs Stad och riktlinjer för försäkringsfrågor inom Göteborgs Stad". Här kan du läsa försäkringspolicyn (pdf) i dess helhet.

Logga in på Lejonet

Länk till Lejonet som är vårt Försäkrings- och Säkerhetssystem.

Nyheter

Läs våra nyheter.

Kontakta oss

Växeln: 031-368 55 00
Vår personal
gotalejon@gotalejon.goteborg.se

Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon